Nyttig info / Priser

Vær opmærksom på..

Der modtages kun kontant betaling eller via mobilepay.  
 
 
 
 
 

Prisliste attester, vaccinationer mm.

Vaccinationshonorar: 150 kr.
 
Gult vaccinationskort (internationalt vaccinationskort): 100 kr
 
Influenzavaccine, egenbetaling:  200 kr.
 
Pneumokokvacine (lungebetændelse) egenbetaling: 400 kr

Rådgivning i forbindelse med udlandsrejse: 200 kr.
 
Akupunktur: 50kr.
 
Privat konsultation: 450 kr.
 
Attest, natarbejde: 1500 kr.
 
Mulighedserklæring: 600 kr.
 
Frihåndsattest: 600 kr.
 
Øvrige attester: Efter tidsforbrug
 
Enkelttilskudsansøgning: 150 kr.
 
Motorattest: 400 kr. 
 
Fornyelse af motorattest efter fyldte 70. år: 500 kr. Medbring pasfoto.
Den 1. juli 2017 trådte der nye regler i kraft for borgere, der er fyldt 75 år - kontakt venligst kommunens borgerservice for nærmere information.
 
Invalideskilt, fritagelse sikkerhedssele, styrthjelm mm: 400 kr.
 
Attest vedrørende ansøgning om permanent opholdstilladelse: Efter tidsforbrug